دفاتر نمايندگي تماس با ما در باره ما آشنائي با كشور مالزي صفحه اصلي

نظام آموزش عالي مالزي دانشگاه مالايا دانشگاه سن مالايا دانشگاه مولتي مديا دانشگاه تكنولوژي ليمكوك وينگ دانشگاه و دانشكده سونوي (INTI)گروه كالج-دانشگاه اينتي پتالينگ جايا E.L.S موسسه دانشگاه تكنولوژي كرتين دانشگاه علوم و فنون مالزي دانشگاه ملي تناگا دانشگاه تكنولوژي پتروناس دانشگاه ساراواك دانشگاه تكنولوژي مالزي دانشگاه كيانگ سان دانشگاه بين المللي اسلامي مالزي دانشگاه صباح

Visited : 1
Online  : 1
 
 
سايت دانشگاه هاي مالزي
  www.um.edu.my
  www.usm.my
  www.mmu.edu.my
  www.limkokwing.edu.my
  www.sunway.edu.my
  www.inti.edu.my
  www.els.edu.my
  www.curtin.edu.my
  www.must.edu.my
  www.utn.edu.my
  www.utp.edu.my
  www.unimas.my
  www.utm.my
  www.utm.my/english
  www.iiu.edu.my
  www.usm.edu.my/english
  www.ukm.my
  www.upm.edu.my
  www.uitm.edu.my
  www.uniten.edu.my
  www.monash.edu.my
  www.ucsi.edu.my
  www.apiit.edu.my
 

موسسات وابسته

 
 


به سایت آکادمی خاورمیانه ای مالزي خوش آمدید

آکادمی خاورمیانه ای مالزي در خدمات آموزشي و توسعه پيشگام است. آکادمی خاورمیانه ای مالزي داراي شعبات جهاني در امارات متحده عربي، مالزي و ايران است. آکادمی خاورمیانه ای مالزي يك مؤسسه مستقل است كه كليه خدمات آموزشي  ، فرهنگي ، پژوهشي و مهاجرتي  را  ارائه مي دهد.

پیغام از مدیریت

رئیس هیئت مدیره آکادمی خاورمیانه ای مالزي (M.M.A )  خانم دبستاني به شما جهت بازديد از وب سايت اين آکادمی خوش ‌آمد مي‌‌گويد.

 
 
mmacademic , Unit 1 , No 216 , Between Naft St & Modarres St , Vahid Dastgerdi St (Zafar St) , tehran IRAN
P.O.Box : 15875-7536 , Tehran - Iran
Tel/Fax  : +9821 22227317 - 22222895 
voice     : +98912 1263390